Monthly Archives: Tháng Sáu 2021

Đền tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn bến phà Long Đại

Đền tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn bến phà Long Đại

Bến phà Long Đại là một trong 7 di tích lịch sử cấp Quốc Gia của huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Một “địa chỉ đỏ” trên hành trình về nguồn của tuổi trẻ huyện nhà nhân kỉ niệm các ngày lễ lớn như 27/7, 22/12. Đền tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn bến phà […]